Прежди За Мартеници

Прежди За Мартеници
Велбъжд АД произвежда линия артикули, предназначена за производството на мартеници. Компанията предлага акрилна лента, пресукани шнурове и прежди с различна дебелина, обагрени в бяло и червено. Преждата е с дебелина от Nm 1 до Nm 32/2. Шнуровете се предлагат в три дебелини – 150 м., 300 м. и 600 м. Изделията за мартеници се предлагат на гранки, кълбета или бобини в зависимост от артикула.